You are currently viewing Ce alegem? PVC, aluminiu sau lemn stratificat?

Ce alegem? PVC, aluminiu sau lemn stratificat?

Nu există nimic pe lumea aceasta, care să nu poată fi fabricat de către cineva, ceva mai prost ca de obicei şi care să fie vândut ceva mai ieftin ca de obicei. Persoanele care în deciziile de cumpărare se orientează doar după preţ, devin victimele, pe merit, a unor astfel de „făcături”.

Stabilirea materialului din care urmează să se execute tâmplăria la o casă, apartament, magazin sau sediu de firmă, constituie pentru mulţi clienţi o dilemă.

Clientul primeşte sfaturi de la arhitecţi, constructori, vecini sau chiar producători de tâmplărie care nu întotdeauna sunt suficienţi de avizaţi. Pe de altă parte, unele sfaturi au în spatele” lor diverse interese care pot induce în eroare clientul.

Pe lângă o serie de cerinţe tehnice, cum ar fi rezistenţa la vânt, siguranţa omului sau diverse norme de proiectare şi execuţie, tâmplăria trebuie să îndeplinescă o serie de cerinţe care privesc uşurinţa utilizării, întreţinerea ulterioară şi eventualele probleme legate de exploatarea în timp.

Trebuie să precizam că aproape orice tâmplărie poate fi realizată din oricare din materialele: PVC, aluminiu sau lemn stratificat şi, la început, clientul poate fi mulţumit.

În ce măsură PVC-ul, aluminiul și lemnul stratificat îndeplinesc cerințele esențiale pentru utilizatori?

Pentru a veni în sprijinul clienţilor, am încercat în tabelul 1 să prezentam gradul de satisfacere de către PVC, aluminiu cu barieră termică calitate Standard și Premium şi lemn stratificat a unor cerinţe care sunt importante din punct de vedere al utilizatorului tâmplăriei. Pe lângă cele trei tipuri de material, mai există şi variante combinate cum ar fi aluminiu-lemn, aluminiu-PVC. Acestea sunt combinații de materiale destul de rar utilizate cu care furnizorii încearcă pe de o parte să îmbine beneficiile materialelor clasice, dar la care, pe de altă parte, apar alte provocări specifice.

Aprecierile au la bază diverse documentaţii tehnice dar şi experienţa de peste 30 ani a echipei noastre de specialişti din cadrul Prăvăliei de Ferestre, parte a grupului de firme MELCRET Iasi, şi se referă la tâmplăria exterioară. La stabilirea cerinţelor şi a comportamentului am avut în vedere zonele de câmpie şi de deal din ţară unde temperatura maximă medie a lunii celei mai calde depăşeşte 22 °C. În celelalte zone, de munte, unele aspecte se schimbă.

1. Durata de viaţă

Durata de viaţă este o cerinţă la care aluminiul este de departe în frunte şi asta pentru că pe măsura trecerii timpului aluminiul se durifică. Din acest motiv, aluminiul este materialul perfect din punct de vedere al rezistenței în timp: este ușor, cu bună o rezistență mecanică și rezistă foarte bine la intemperii. PVC-ul înfoliat cu imitaţie lemn a primit un calificativ slab datorită dilatărilor/contractărilor mari, accentuate și de culoarea închisă a nuanțelor de lemn care micșorează semnificativ durata de viață a tâmplăriei din PVC.

2. Izolarea termică

PVC-ul a primit în medie calificativele cele mai bune, cel maxim fiind pentru profilele premium cu adâncimi mari ale profilelor (peste 90 mm). Există însă sisteme de profile din aluminiu cu ruperea punții termice (cu barieră termică) foarte performante care egalează sau chiar depășesc coeficienții de izolare termică a PVC-ului și care sunt recomandate pentru casele pasive. Aluminiul fără ruperea punţii termice poate fi utilizat la exterior doar atunci când încăperile nu sunt încălzite (garaj, case, scări) sau au circulaţia aerului foarte intensă.

3. Suprafețe vitrate mari

Ponderea suprafeţei vitrate în totalul suprafeţei de tâmplărie este importantă atunci când dorim să pătrundă mai multă lumină. De exemplu, la o fereastră cu înălţimea de 1500 mm şi lăţimea de 900 mm, suprafaţa de geam la o tâmplărie din aluminiu este cu peste 22% mai mare decât la o tâmplărie din lemn stratificat. Pe lângă aceste lucru, trebuie precizat că pierderile de căldură prin geamurile termoizolatoare triplă cu sticlă performantă din punct de vedere al izolării termice sunt de 0,6-0,8 W/mpoK faţă de  1,6 – 1,7 W/mpoK prin lemnul stratificat de 70 mm.

4. Greutatea optimă

La greutate, calificativele maxime le obţine aluminiul. Greutatea este importantă la ferestrele cu foi mobile mari şi, mai ales, la uşi. Ușile de intrare în casă, cu atât mai mult cele de la intrarea în spațiile comerciale, expuse mai mult sau mai puțin la soare, trebuie să fie rezistente și să funcționeze foarte bine atât pe timp pe vară cât și pe timp de iarnă.

5. Rezistenţa la agenţi atmosferici

Rezistenţa la agenţii atmosferici este o cerinţă la care PVC-ul imitaţie lemn, datorită problemelor care apar la expunerea la soare, a obţinut un calificativ mai slab. Lemnul stratificat are, de asemenea, un calificativ slab, datorită rezistenţei scăzute la umiditate şi la expunerea la soare.

6. Dilatarea profilelor la diferenţele de temperatură

Dilatarea profilelor, la diferenţele de temperatură de la vară la iarnă sau în timpul iernii de la exterior la interior, poate aduce inconveniente atât în zona îmbinării tocului cu zidăria, dar şi în cazul foilor mobile de la ferestre şi uşi. Din această cauză, PVC-ul imitaţie lemn, care are un coeficient de dilatare de 2,4 mm/m, a obţinut punctajul minim. Lemnul obține la acest criteriu cea mai bună clasare, iar aluminiul se situează la mijloc.

7. Alegerea culorii preferate

Alegerea culorii preferate este o cerinţă care poate fi satisfăcută relativ uşor la aluminiu, deaorece există în ţară vopsitorii care au pe stoc o paletă mare de culori sau pot aproviziona relativ uşor orice culoare din paleta de culori RAL. La PVC, există posibilitatea alegerii dintr-un număr relativ restrâns de culori atât la nuanţe RAL, cât şi la imitaţie lemn. La aluminiu imitaţie lemn, există pe piaţă o ofertă destul de largă de esenţe de lemn şi, la nevoie, se poate comanda una specială. Lemnul stratificat se realizează din câteva esenţe care pot fi vopsite în nuanţe diferite.

8. Păstrarea aspectului exterior

Păstrarea aspectului exterior pe o perioadă de peste 15 ani este o cerinţă care este îndeplinită cel mai bine de aluminiul vopsit în diverse culori. PVC-ul alb, datorită faptului că în timp îşi schimbă uşor culoarea spre gri sau bej, a primit calificativul satisficator. Lemnul stratificat, în funcţie de tipul vopselelor folosite, trebuie revopsit după 3 – 7 ani.

9. Întreţinerea ulterioară

La această cerinţă am avut în vedere în mod deosebit uşurinţa ştergerii şi spălării tâmplăriei. Dacă la aluminiu şi PVC singura grijă este să nu spălăm cu materiale care să atace plasticul sau vopseaua, la lemn, aşa cum am arătat anterior, vopseaua se deteriorează după un număr de ani îngreunînd întreţinerea tâmplăriei.

10. Realizarea ferestrelor și ușilor cu arcade

Cerinţa privind posibilitatea realizării ferestrelor cu arcade, deşi este o cerinţă tehnică, am inclus-o în această analiză deoarece este importantă la alegerea tipului de material. Astfel, dacă avem de făcut o fereastră curbată din lemn, vom găsi până la urmă un atelier care să o realizeze. Dacă fereastra trebuie să fie din aluminiu, trebuie verificat dacă se poate curba la raza necesară. În schimb, la PVC, chiar dacă profilul se poate curba, acesta nu va mai avea armătura de oţel, obligatorie la orice tîmplărie din PVC.

Condiții de utilizare PVC, aluminiu și lemn stratificat

Pe lîngă cerinţele prezentate, trebuie avute în vedere forma şi mărimea tâmplăriei, poziţia faţă de punctele cardinale, amplasarea în raport cu direcţia şi intensitatea vântului, condiţiile de praf din zonă, sursele de zgomot, cine utilizează tâmplăria, la ce încăperi se pune, sistemul de încălzire şi alte asemenea „amănunte”.

Prin prisma utilizatorului este important de ştiut dacă aceştia sunt, de exemplu, copii. În acest caz, foile mobile ale uşilor şi ferestrelor ar trebui să fie cât mai uşoare şi mânerele să fie accesibile acestora sau, dacă există riscul de accidentare, mânerele pot avea un anumit grad de siguranță în exploatere.

La fel de important este și cine sunt utilizatorii tâmplăriei. În cazul în care accesul la tâmplărie este public (studenţi, elevi, bolnavi, clienţi sau salariaţi), proprietarul va trebui să aleagă acele variante care să reziste mai bine atât din punct de vedere mecanic şi funcţional, cât și din punct de vedere al păstrării aspectului tâmplăriei un timp îndelungat.

Din punctul de vedere al beneficiarului, este important ca tâmplăria să îndeplinescă o serie de cerinţe cum ar fi: o izolare termică şi fonică bună, rezistenţă la intemperii, să se întreţină cât mai uşor, să-şi păstreze aspectul timp îndelungat şi, în general, să aibă o durată de funcţionare cât mai mare cu costuri de întreţinere minime.

Comportamentul tâmplăriei din PVC, aluminiu și lemn stratificat în diverse situații

Pentru a veni în sprijinul clienților, prezentăm în tabelul 2 o comparaţie pentru diverse tipuri de tâmplărie executate din PVC, aluminiu şi lemn stratificat, privind comportamentul tâmplăriei prin prisma interesului proprietarului.

Pentru alegerea corectă şi în cunoştinţă de cauză a materialului este necesară analiza fiecărei poziţii de tâmplărie prin prisma tuturor aspectelor.

1. Tâmplăria poziționată în bătaia soarelui

Din punct de vedere al efectelor razelor solare asupra tâmplăriei, aluminiul se comportă excelent spre deosebire de PVC-ul înfoliat imitaţie lemn pe care nu îl recomandăm în această situaţie. Din punct de vedere al pierderilor de căldură la ferestre de exterior, profilele din aluminiu economice cu barieră termică sunt nesatisfăcătoare, dar tâmplăria din PVC, alături de cea din aluminiu premium cu ruperea punții termice obţine un calificativ de „excelent”.

2. Tâmplăria amplasată în bătaia ploii și a zăpezii

Tâmplăria expusă ploilor şi depunerilor de zăpadă executată din aluminiu sau PVC rezistă excelent spre deosebire de cea executată din lemn stratificat la care pot să apară probleme, în timp, pe la îmbinări.

3. Tâmplăria de mari dimensiuni

Tâmplăriile de dimensiuni mari executate din aluminiu nu vor avea probleme, spre deosebire de tâmplăria din PVC, la care, pe lângă rezistenţa la vânt inferioară, datorită coeficientului mare de dilatare, pot apărea probleme la îmbinarea dintre toc şi perete, între toc şi foaia mobilă şi, dacă montajul este defectuos, chiar încovoieri de profile (mai ales la tâmplăria din PVC imitaţie lemn). De asemenea, la tâmplăriile de dimensiuni mari trebuie avută în vedere şi greutatea. Dacă la aluminiu, care este cel mai uşor, sistemele de îmbinare la colţuri sunt mecanice, la PVC îmbinarea este prin topire la cald, dar armătura de oţel nu poate fi sudată. Tâmplăriile mari din lemn, pe lângă faptul că sunt foarte grele, datorită agenţilor atmosferici nefavorabili, se pot deforma în timp. Acest lucru poate rezulta în probleme la etanşarea foilor mobile.

4. Uși exterioare pentru trafic intens

Uşile exterioare pentru trafic intens executate din aluminiu cu sau fără rupere termică au un comportament excelent dacă, bineînţeles, au fost alese profilele potrivite. Nu recomandăm la uşi exterioare cu trafic intens utilizarea profilelor din PVC din cel puțin următoarele două considerente:

  • Au dimensiuni mari şi, ca atare, apar probleme datorită dilatărilor;
  • Greutatea lor fiind, de asemenea, mare se pot ivi probleme atât la păstrarea formei geometrice, dar şi la feronerie. 
5. Uși exterioare pentru locuințe rezidențiale

Pentru uşile rezidenţiale, profilele din aluminiu cu barieră termică generează o izolare termică foarte bună și chiar excelentă în cazul utilizării sistemelor de uși cu panel lipit (cu tablă lipită) care beneficiază de o adâncime mare a stratului izolator. Utilizarea profilelor din PVC pentru ușile rezidențiale dă rezultate destul de bune, dar doar cu condiţia să nu fie prea mari şi să nu fie expuse la soare.

6. Tâmplăria exterioară pentru instituții publice, magazine, cu acces public

Pentru tâmplăria exterioară de la instituţii publice, magazine, sedii de firme cu acces public recomandăm aluminiu cu ruperea punţii termice. Aluminiul fără barieră termică poate fi folosit cu succes doar la tâmplăria de interior.

Bine se comportă şi tâmplăria din PVC, în mod deosebit la ferestre normale ca dimensiune. Lemnul stratificat nu îl recomandam, în mod deosebit datorită costurilor pentru întreţinerea ulterioară.

7. Tâmplăria pentru subsoluri, depozite, spații neîncălzite

În cazul tâmplăriilor pentru subsoluri, depozite, spaţii neîncălzite, profilele din PVC, aluminiu sau lemn stratificat se comportă foarte bine. Nu recomandam însă lemnul stratificat datorită faptului că, de regulă, întreţinerea acestor spaţii este neglijată, iar lemnul stratificat trebuie întreţinut ca să aibă o viaţă lungă.

8. Uși interioare

Pentru uşi interioare recomandăm aluminiul fără ruperea punţii termice pentru că acesta este uşor şi facil de întreţinut. Ar urma apoi uşile din lemn stratificat care sunt însă mai grele. Uşile interioare din PVC au dezavantajele menţionate mai sus, doar că, fiind de interior, nu mai sunt afectate de acțiunea razelor solare. De altfel, numai la noi în ţară am văzut utilizându-se pentru uşi interioare profilele din PVC.

9. Compartimentări interioare

Compartimentările interioare vitrate se execută cel mai frecvent din aluminiu fără barieră termică pentru că sunt rezistente şi foarte uşor de întreţinut. Foarte bine se comportă şi lemnul stratificat. Pentru că, de regulă, compartimentările interioare au dimensiuni mai mari, iar profilele din PVC sunt mai puţin rezistente la încovoiere, acestea se utilizează foarte rar.

Nu avem pretenţia că aprecierile noastre sunt complete sau sunt valabile în toate cazurile. Unele calificative pot fi mai bune sau mai proaste în funcţie de furnizorul de profile şi accesorii, dar şi de cunoştinţele şi experienţa producătorilor de tâmplărie.

În mod intenţionat nu am luat în considerare costurile iniţiale, adică preţul, pentru că tâmplăria este o investiţie de lungă durată şi, ca atare, preţul trebuie să fie factorul cel mai puţin important.

Experienţa ne-a dovedit însă că, deocamdată, şi preţul este un factor luat în seamă de beneficiari. Ca atare, în foarte multe situaţii aceştia au ales variante combinate. De exemplu, au realizat ferestrele din PVC imitaţie stejar, iar uşile le-au executat din aluminiu cu ruperea punţii termice vopsit imitaţie stejar. Sau în alte situaţii, tâmplăria expusă la soare a fost realizată din aluminiu şi cea dinspre nord din PVC.

Esenţial este ca beneficiarul să fie în cunoştinţă de cauză, iar pentru acest lucru trebuie sfătuit de specialişti în tâmplărie, dar care să nu fie interesaţi să vândă neapărat un anumit tip de tâmplărie (PVC, aluminiu sau lemn stratificat).